برای پیوستن به کانال اپلیکیشن همراه معلم شما می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید نمونه فیلم های اساتید برتر آموزش کشور در این کانال گذاشته شده است ضمناً این کانال به طور مرتب و روزانه آپدیت شده و شما می توانید مطالب مفید و به روزرسانی اپلیکیشن را و همچنین اتفاقات دنیای آموزش را در این کانال مشاهده نمایید.

https://t.me/hamrah_moalem