هزینه استفاده از اپلیکیشن همراه معلم مبلغ ناچیزی روزانه ۵۰۰ تومان معادل ۱۵ هزار تومان در ماه می باشد که این مبلغ بر روی قبض تلفن شما منظور می گردد و شما می توانید آن را به صورت یک ماه بعد پرداخت نمایید.

شاید باورکردنی نباشد که این مبلغ ناچیز برای دسترسی به کلیه فیلم های اساتید با تجربه در عرصه کنکور و پایه کشور کافی است ، اما تیم همراه معلم توانسته است این کار بزرگ را به انجام برساند.

امیدواریم که دانش‌آموزان با بهره گیری از این اپلیکیشن بتوانند به اهداف و یادگیری مفیدتری نائل آیند ، هدف از اپلیکیشن همراه معلم ارتقاء سطح علمی کشور با کمترین هزینه و آسان ترین روش می باشد…