شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که تفاوت دانشگاه روزانه و شبانه چیست؟؟ خب زمانی این سوال برای شما اهمیت پیدا میکند که بخواهید در یکی از این دو دانشگاه تحصیل کنید. ما در این مقاله میخواهیم تفاوت دو دانشگاه شبانه ( نوبت دوم) و روزانه را بیان کنیم.

تفاوت دانشگاه روزانه و شبانه

اول بگذارید درباره شباهت این دو دانشگاه بگوییم. شما فرض کنید در رشته مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه قبول شده اید و دوستتان در دانشگاه شبانه رشته مهندسی صنایع دانشگاه تهران. اگه انتخاب واحد مشترکی داشته باشید باهم سر یک کلاس و سر یک ساعت میروید. پس دانشجویان شبانه ، شب به دانشگاه نمیروند و ساعت برگزاری و اساتیدی که با انها هستند با دانشجویان روزانه یکسان است. پس به اندازه دانشجویان روزانه آموزش دریافت میکنند و از لحاظ تحصیلی تفاوتی بین این دو نیست.
اینکه شما در دانشگاه روزانه یا شبانه دانشگاه دولتی درس بخوانید در مدرکتان روزانه یا شبانه بودنش قید نخواهد شد و فقط نام دانشگاه ذکر میشود مگر آنکه در دانشگاه پردیس خودگردان تحصیل کنید که این در مدرکتان ذکر خواهد شد.

اما تفاوت دانشگاه شبانه و روزانه:
یکی از تفاوت هایی که وجود دارد پرداخت شهریه در دانشگاه شبانه است. دانشجویان دانشگاه شبانه ملزم به پرداخت شهریه هستند اما دانشجویان روزانه رایگان تحصیل خواهند کرد.
دانشجویان دوره نوبت دوم یا شبانه تمامی شرایط و امکانات تحصیلی دوره روزانه را خواهند داشت. تنها ممکن است برخی از امکانات رفاهی از قبیل میزان استفاده خوابگاه دانشجویی (تعداد ترم‌های استفاده) و مبلغ وام دانشجویی برای این گروه متفاوت باشد.
در مورد شرایط واگذاری خوابگاه به دانشجویان دوره نوبت دوم، کاملا بسته به شرایط رفاهی دانشگاه است. اما ملزما دانشگاه موظف به ارائه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم نیست. به دلیل عدم تعلق خوابگاه از سوی دانشگاه در تمامی دوران تحصیل و هزینه بر بودن تحصیل و غیره اخذ پذیرش در این دوره غالبا به صورت بومی و استانی صورت می‌گیرد.
دانشجویان دانشگاه شبانه تعهد به کار ندارند و میتوانند پس از فارغ التحصیلی ریز نمرات خود را دریافت کنند .

پس اگر میخواهید در دانشگاه شبانه تحصیل کنید و خارج از شهر خود هستید اولین کاری که باید انجام دهید بررسی شرایط دریافت خوابگاه است. زیرا در دانشگاه شبانه اجباری برای تامین خوابگاه وجود ندارد و کاملا به شرایط خوابگاه بستگی دارد.

پس قبل از اقدام به انتخاب رشته درباره تمام شرایط کاملا تحقیق کنید.