موضوع مهمی که داوطلبین کنکور سراسری باید در نتیجه کنکور خود در نظر داشته باشند این است که درصد های کسب شده توسط آنها ملاک مناسبی برای سنجش نتیجه کنکور آنها نباشد بلکه تراز هر درس به صورت جداگانه و تراز کل اهمیت دارد. بهتر است پیش از اینکه شما برای شما توضیحاتی در رابطه با اینکه تزار چیست و چگونه محاسبه می شود اینگونه بیان کنیم که تراز نشان دهنده نمره خام شما به نسبت سختی یک آزمون می باشد همانگونه که در کارنامه آزمون های آزمایشی مشاهده می نمایید ممکن است شما مثلا به طور مثال درصدی که در درس عربی حدود 60 درصد زده باشید و تراز شما یک مقدار مشخص باشد اما در آزمون دیگری مهمان درس عربی را 45 درصد زده باشید ولی تراز بالاتری نسبت به تراز 60 درصد کسب کرده باشید.

این موضوع نشان دهنده این است که به طور حتم سوالاتی که در زمانی که شما 45 درصد عربی را زده اید بسیار دشوار تر از سوالاتی بوده که شما 60 درصد زده اید به همین علت جایگاه شما در بین تمامی کسانی که در آزمون شرکت کرده اند بالاتر بوده و تراز شما در درس عربی بالاتر بوده است. بنابراین مشاهده می نمایید که این موضوع نسان میدهد که درصد کسب کرده شما تاثیر بسزایی در رتبه کل شما نخواهد داشت بلکه تراز هر درس است که نقش بسزایی را خواهد داشت.

نحوه محاسبه تراز

نحوه محاسبه تراز به صورت ذیل می باشد :

نحوه محاسبه تراز

همانطور که در فرمول بالا مشاهده می نمایید برای استفاده از فرمول محاسبه تراز باید بدانید که چگووهه می توان نمره خام یک درس را محاسبه نمایید

محاسبه نمره خام در کنکور

بر اساس ضوابط کنکور سراسری در زمان محاسبه نمره خام باید برای هر درس به هر پاسخ صحیح 3 امتیاز و به هر پاسخ اشتباه یک امتیاز منفی تعلق خواهد گرفت . بنابراین در نظر داشته باشید که به ازا هر سه پاسخ اشتباه یکی از پاسخ های اشتباه شما از بین خواهد رفت. بر همین اساس می توان فرمول محاسبه نمره خام در کنکور را بر اساس فرمول زیر محاسبه نمود :

نحوه محاسبه نمره خام